1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

منو - آموزش

  

آکادمي آمريکايي پزشکي اطفال :  www.aappolicy.Aappublications.org : ماموريت آکادمي آمريکايي پزشکي اطفال به دست آوردن سلامت جسمي، روانی ، اجتماعي و سلامت و بهبودي تمام نوزادان، کودکان و نوجونان است. آکادمي آمريکايي پزشکي اطفال در ژوئن 1930 با 35 پزشک اطفال تأسيس شد.

لکوتک:www. lekotek.org: مأموريت اين سايت استفاده از تجربيات بازي و يادگيري منتج از آن را برای کودکان با نیاز های ویژه هدف خود قرار داده است. لکوتک دنياي بازي را براي کودکان با همه نوع معلوليت از طريق مراکز خاص بازي و يادگيري، فراهم مي‏کند.

مدیریت کودکان و خانواده ها: www.acf.hhs.gov: انجمن کودکان و خانواده‏ها (ACF) تحت نظارت دپارتمان سلامت و خدمات انساني (HHS) مسئوول برنامه‏ةاي فدرال است که سلامت اجتماعي و اقتصادي خانواده‏ها-کودکان، افراد و جوامع را بالا مي‏برد. هدف از برنامه‏هاي ACF رسيدن به اين موارد است 1- خانواده‏ها و افراد بتوانند استقلال اقتصادي خود را افزايش دهند و...

وزارت آموزش و پرورش نيوزيلند: www.Minedu.govt.nz: وزارت آموزش و پرورش، با همکاري مدارس و موسسات خدمات آموزشي کودکان، سرويس‏هايی براي کودکان و نوجوانان نيوزيلند با نيازهاي ویژه تدارک مي‏بيند. آموزش استثنايي در نيوزيلند براي کودکان داراي آسيب جسمي و مغزي و مشکلات شنوايي و ديداري وجود دارد.

شرکت انتشاراتي بروکس: www.brookespublishing.com: Brookes به مدت 30 سال منابع مهمي در مورد آغاز کودکي، آموزش استثنايي، اختلال‏هاي رشدي، اختلال‏هاي يادگيري سلامت ارتباط و زبان، رفتار و ذهني به چاپ رسانده است. عنوان‏هاي کتاب‏هاي این موسسه از سطح دورة فوق‏ليسانس و ليسانس منابع حرفه‏اي تا کتاب‏هاي تمرين دستي را در بر مي‏گيرد. 

شرکت تحقیقاتی کودکان معلول: www.birthdefects.org : اين سايت، شرکتي است غيرانتفاعي که در مورد نقايص تولد و خدمات حمايتي براي کودکان، اطلاعات در اختيار والدين مي‏گذارد. اين سايت برنامة ارتباط والدين دارد که خانواده‏هايي را که فرزندانشان داراي نقايص تولد مشابه هستند به يکديگر معرفی و مرتبط می کند.

دانشگاه علوم بهداشتی دانشگاه مک مستر: www.Fhs.mcmaster.ca: کن چایلد يک مرکز تحقيق و آموزشي است که در سال 1989 تاسيس شده است. اهداف آن: هدايت تحقيق خلاقانه که زندگي کودکان، جوانان و خانواده ‏هاي آنها را بهبود بخشد.

www.kidsource.com: این سایت متعلق به گروهي از والدين هست که مي‏خواهند تغییر مثبت و مداومي در زندگي والدين و کودکان ايجاد کنند. هدف این سایت به دست دادن دانش و توصيه هایی است که به شما کمک کند فرزندان خود را بهتر تربيت کنيد.

آن لاین آکادمی: http:// onlineacademy.org: اين آکادمي توسط دفتر برنامه‏ هاي آموزش استثنايي بنيان گذاشته شد تا واحدهاي آموزشی را در خواندن،حمايت فعالیت های مثبت و تکنولوژي (فن‏آوري) در آموزش گسترش دهد. تمرکز آن لاین آکادمی بر آماده‏سازي معلمان براي دانش‏آموزان معلول است.

کانتک ا فمیلی: www.cafamily.org.uk : Contact a Family يک مؤسسه خيرية ثبت شدة ملي است که در سال 1979 برای خانواده‏هاي داراي فرزندان معلول تأسيس شده است. هدف آن توانا کردن خانواده‏ها در جمع‏ بندي سيستمهاي حمايتي خود است.

انجمن ایستر سیل:www.easterseal.org: انجمن در سال 1922 آغاز به کار کرد تا زندگي بهتري براي کودکان و نوجوانان با معلوليت‏هاي جسمي خلق کند. اين انجمن بر آن است تا با کمک به کودکان و نوجوانان با معلوليت‏هاي جسمي آنها را به پتانسيل فردي کامل خود و استقلال در آينده برساند.

دایرکشن سرویس: www.directionservice.org آژانس حمايتي چند برنامه ‏اي و غيرانتفاعي است که از سال 1977 شروع به کار کرده است. اهداف اين شرکت: ارائه خدمات به خانواده‏ هايي که کودکان معلول دارند؛ کاهش استرس و سردرگمي خانواده‏ها

انجمن تحقيق سندروم داون: www.dsrf.org: انجمن سندروم داون در سال 1995 در پاسخ به نيازهاي والدين تأسيس شد. هدف اين انجمن نيرو دادن به افراد داراي سندروم داون است تا: به پتانسيل‏هاي خود برسند؛ داراي زندگي مستقل و موفقيت‏آميز باشند ودر جوامعي که زندگي مي‏کنند حضور فعال داشته باشند.

سازمان ایالتی عقب ماندگی ذهنی و اختلالات رشدی:  www.omr.state.ny.us: مأموريت اين سايت تدارک خدمات براي افراد داراي اختلالات رشدی وخانواده‏ هاي آنها و تحقيق در زمينة علل و پيشگيري از اختلال‏هاي رشدي است.

اوتیسم:  www.autismspeaks.org: هدف اين سايت تغيير آيندة همة کساني است که با اختلالات حوزه اوتیسم درگير هستند. اين سايت به تحقيق در مورد علل، پیش گيري، معالجه و درمان اوتيسم مي‏پردازد. هدف اين سايت متقاعد کردن دولت است تا در مورد اوتيسم گامي بر دارد، چرا که شعار آن اين است که با همکاري مي‏توان قطعه‏هاي گم شدة پازل را پيدا کرد.

انجمن اوتيسم آمريکا: www.autism-society.org: انجمن اوتيسم آمريکا در سال 1965 بنيان‏گذاري شده است. اين انجمن براي بهبود زندگي افرادي که تحت تأثير اوتيسم قرار دارند فعاليت مي‏کند. انجمن اوتيسم آمريکا منبع اطلاعاتي قابل اعتمادي در مورد اوتيسم مي‏باشد. اين سايت يکي از پر مخاطب ترین سايت‏هاي جهان در مورد اوتيسم مي‏باشد.

انجمن سندروم داون ويکتوريا: www.dsav. asn.au:گروهي و غيرانتفاعي است که در سال1978تأسيس شده است.اهداف اين انجمن: تدارک انجمني در سطح ايالت که افراد داراي نيازهاي مشترک را گرد هم آورد؛اطمينان از اينکه افراد با سندروم داون کمکي داشته باشند تاآنها را قادر سازد به پتانسيل های خود برسند.

  انجمن ملي سندروم داون: www.ndss.org: این انجمن در پي سر آمد بودن در بهبود کيفيت زندگي و شناساندن پنانسيل افراد داراي سندروم داون است. مأموريت اين انجمن کمک به افراد داراي سندروم داون و خانواده‏ هاي آنها از طريق آموزش و تحقيق است.

 انجمن سندروم داون: www.downs-syndrome.org.uk: هدف اين انجمن کمک به افراد داراي سندروم داون است تا زندگي موفقيت‏ آميزي داشته باشند. مأموريت اين انجمن: تهية اطلاعات در مورد حمايت از افراد داراي سندروم داون و...است.

ند: www.thenadd.org: این سايت در سال 1983 به عنوان يک انجمن غيرانتفاعي تأسيس شد. مأموريت آن بهبود وضعيت ذهني افراد داراي اختلالات رشدي از طريق بالا بردن کيفيت در مراقبت‏ هاي بهداشت روان است.

فمیلی ویلج: www.familyvillage.wisc.edu:وب سايتي است براي کودکان و بزرگسالان معلول،خانواده‏هاي آنهاو دوستان آنها.اين سايت در سال 1996 تأسيس شده است.

سازمان آموزش و پرورش کلرادو: www.cde.state.co.us از بيش از چهل واحد تشکيل شده، 25 برنامة مختلف در حوزه آموزش و 300 عضو دارد.

شرکت کودکان و بزرگسالان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی کانادا:  www.chaddCanada.org: شرکت کودکان و بزرگسالن با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی کانادا سازماني است که از سال 1987 در ايالات متحده آمريکا کار خود را آغاز کرده است. هدف اين سازمان حمايت، آموزش و بهبود زندگي افراد مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی مي‏باشد.

انجمن ملي رشد کودک:  www.nacd.org: انجمن ملي رشد کودک ارزيابي رشد ذهنی و برنامه‏ هاي فردي براي کودکان و بزرگسالان را برعهده دارد که هر چهار ماه یکبار به روز مي‏شوند. انجمن ملي رشد کودک به عنوان يک ارگان خانواده محور بر آموزش والدين تکيه دارد. خدمات حمایتی از طريق ويدئو، ايميل و تلفن براي خانوده‏ها تأمين مي‏شود. 

موسسه کودک:  www.amazingkids.org: مأموريت اين سايت ارتقاء سلامت کودکان، جوانان و خانواده‏هاي آنها و تدارک خدماتي است که نيازهاي ويژة آنها را برآورده می کند. هدف اين سايت توانا ساختن کودکان و جوانان با نيازهاي ويژه برای شکوفا نمودن استعداد هایشان است. 

انجمن ملي والدين و فرزندان در آموزش استثنايي:  www.napcse.org: اين انجمن برای والدينی تأسيس شده که بچه‏هايي با نيازهاي ويژه دارند. اين انجمن از طريق حمايت این والدین و متخصصانی که با آنها کار مي‏کنند کيفيت آموزشی را بالا مي‏برد. 

سازمان ارتبط خلاق: www.creativecommunicating.com: ارتبط خلاق سازمان کوچکي است که از سال 1992 آغاز به کار کرده است و بر گسترش و توزيع محصولات براي کودکان معلول تأکيد دارد.

مرکز ملی اختلالات یادگیری: www.ncld.org در سال 1977 تأسيس شده و اطلاعات لازم را براي والدين و افراد داراي اختلال يادگيري فراهم مي‏کند.

برنامه ای برای کودکان استثنایی:  www.ec.ucps.k12.nc.us: برد واحد آموزش از نُه عضو تشکيل يافته است. عملکردهاي اولية‏ بُرد پايه‏گذاري سياست‏هايي براي عملکرد مدارس است. مسئووليت بُرد دريافت پيشنهاد و انتقاد از اشخاص در اين مورد مي‏باشد. نظرات عموم در جلسات عمومی هر ماه قابل دريافت است.

انجمن ملي معلمان آموزش استثنايي: www.naset.org: این یک انجمن حرفه‏اي و ملي است که به نيازهاي اساسی بسياري از معلمان آموزش استثنايي پاسخ مي‏دهد. اين انجمن بر آن است که تمام کودکان و بزرگسالان با نيازهاي ويژه بهترين آموزش ممکن را ببينند.

آرک نیو مکزیکو: www.arcnm.org: مأموريت آرک نیو مکزیکو بهبود کيفيت زندگي افراد داراي اختلال‏هاي رشدي در تمام سنين با حمايت از فرصت‏هاي برابر است با انتخاب اين که کجا و چگونه ياد بگيرند، زندگي کنند، کار کنند و بازي کنند.

اداره اختلالات رشدی: www.dddcec.org: تمرکز اين سايت بر افراد با توانانيهاي ذهني/ عقب‏مانگي ذهني، اوتيسم و ناتواني‏هاي مربوط به آنها است. مأموريت اين سايت: پاسخ به مسايل انتقادي در اين زمينه؛ ايجاد عضويت و....

انجمن امريکايي افراد معلول: www.aapd.com: این انجمن  بزرگترين سازمان ملي غيرانتفاعي در ايالات متحده است که به بيش از 50 ميليون امريکايي معلول سرويس مي‏دهد. اهداف اين سايت: افزايش استقلال افراد معلول در همة جنبه‏ هاي اجتماعي و محيط‏ طبيعي؛ هدایت و رهبري افراد معلول؛ آموزش عموم مردم و سياستگذاران دولت درمورد مسايل مربوط به افراد معلول و... است.

اختلالات یادگیری: www.ldonline.org: اين سايت يک وب سايت پيشرو جهاني در مورد اختلالات يادگيري و اختلال کاستی توجه و بیش فعالی مي‏باشد که ماهانه به بيش از 000/200 نفر از والدين، معلم و ديگر افراد حرفه‏اي خدمات مي‏دهد. اين سايت درصدد کمک به کودکان و بزرگسالان است تا از طريق اطلاعات صحيح و به روز به پتانسيل کامل خود برسند.

www.thearc.org: آرک بزرگترين ارگان براي افراد داراي معلوليت‏هاي ذهني مي‏باشد. اين سايت خدمات و حمايت‏هايي براي خانواده‏ ها و افرادعضو تدارک ديده و000/140 عضو دارد.

www.closingthegap.com:متعلق به سازمانی است که بر فن‏آوري کامپيوتربراي افرادداراي نيازهاي ويژه ازطريق روزنامه دوماهانه خودتأکيد دارد.

دن جان استون: www.donjohnston.com: اين سازمان در سال1980تأسيس شده و مأموريت آن حمايت از افراد گوناگون است که در حال يادگيري مي‏باشند.

موسسه الیجا:www.elija.org:سازماني  غيرانتفاعي که در جهت بهبود کيفيت آموزش و خدمات براي افراد داراي اوتيسم از سال2002 فعاليت مي‏کند.

مرکز پیسر: www.pacer.org: مأموريت مرکز پیسر ايجاد موقعيت و بهبود کيفيت زندگي کودکان و نوجوانان معلول و خانواده‏هاي آنان است. اين مرکز در سال 1977 توسط والدين کودکان و نوجوانان معلول ايجاد شده است تا والدين خانواده‏هاي ديگر را که با مشکلات مشابهي مواجهند، کمک نمايند.

موسسه اختلالت ذهنی و رشدی: www.famr.fi: هدف اين سايت اين است که همة مردم و افراد با اختلالات رشدی بتوانند با هم زندگي کنند و براي رسيدن به اين هدف به عنوان يک مرکز افزایش دانش و تخصص برگزاری جلسة های همکاري عمل مي‏کند.

مدرسة شادي براي کودکان استثنايي: www.fsec.org:در سال 1971 پايه‏ گذاری شد. اين مدرسه توسط سازمان آموزش و پرورش نيوجرسي در سال 1971 مورد تأييد قرار گرفت تا سرويس‏هاي آموزشي را در اختيار دانش‏آموزان قرار دهد.

اجیوکیشن ا ماست:www.education-a-must.com:از والدين داراي فرزندان معلول حمايت مالي کرده و به آنها مشاوره مي‏دهد.این يک شرکت غيرانتفاعي است که خدمات حقوقي براي کودک يا نوجوانان  با مشکلات جسمی،عاطفي،رفتاري يا يادگيري فراهم مي‏کند.

شرکت پیپل: www.people-inc.org: در سال 1970 گروه کوچکي از والدين جمع شدند تا به فرزندانشان که داراي عقب ‏ماندگي ذهني بودند کمک کنند. مأموريت اين سايت کمک به افراد داراي معلوليت يا نيازهاي ويژه است تا بتوانند در فعاليتهاي اجتماعي و جامعه سهيم باشند.

مرکز آموزش های شغلی و تحصیلی افراد معلول: www.vesid.nysed.gov: اين سايت دسترسي به خدمات گسترده‏اي را که افراد معلول در زندگي خود به آن نياز دارند ميسر مي‏سازد. مأموريت اين سايت ايجاد عدالت آموزشي و امتياز براي دانش‏ آموزان معلول است.

انجمن کودکان و بزرگسالان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی: www.chadd.org: این انجمن در سال 1987 در پاسخ به عجز و درماندگي و حس جدايي والدين و فرزندان آنها با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی شکيل شد. اهداف اولية انجمن انجمن کودکان و بزرگسالان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی عبارتند از: تامين شبکه حمايتي براي والدين؛ تشکيل انجمني براي ادامة تحصيل؛ ادامة‏ تحقيقات و...

شبکه ملی ارتباط والدین:  www.netnet.net/mums: شبکه ملی ارتباط والدین سازماني ملي است براي والديني که داراي کودک با هر نوع معلوليت و وضعيت بهداشتي مي‏باشند. هدف اصلي اين سازمان حمايت از والدين به شکل سيستم شبکه‏اي است که آنها را با ديگر والدينی که کودکانشان همان وضعيت يا وضعيتي مشابه را دارد، ارتباط مي‏دهد.

انجمن ملي آموزش کودکان: www.naegc.org: این انجمن جهت بهبود سلامتي کودکان، با تمرکز بر کيفيت خدمات آموزشي براي همة کودکان از لحظه تولد تا 8 سالگي تأسيس شده است. اين انجمن که در سال1926تأسيس شده بزرگترين سازمان جهاني است که برای کودکان با تقريباً000, 100عضو راه‏اندازي شده است.

انجمن نابينايان آمريکا:www.acb.org:در زمینه نابينايان و افراد داراي نقایص بينايي است.اين سازمان در سال1961تأسيس شده و خدمات آن عبارتند از:اطلاعات رايگان در مورد نابينايان؛کمک مالی تحصيلي به دانشجويان نابينا و یا داراي مشکلات بينايي؛آموزش عمومي

موسسه ملی بهداشت کودک و توسعه انسانی: www.nichd.nih.gov: اين سايت که توسط کنگره در سال 1962 تأسيس شده از تحقيق در مورد موضوعات مربوط به سلامت کودکان، بزرگسالان و خانواده‏ها حمايت مي‏کند. برخي از اين موضوعات عبارتند از: کاهش مرگ نوزادان؛ بهبود سلامت زنان، مردان و خانواده‏ها و....

انجمن ملي کودکان تیز هوش: www.nagc.org: انجمن ملي کودکان تیز هوش با تعداد سازماني تشکل يافته از والدين، معلمان و.. است که با هم جمع مي‏شوند تا نيازهاي کودکان و نوجوانان تیز هوش را مرتفع سازند.

بخش سال های آغاز کودکی: www.dec-sped.org: اين سايت به خصوص براي افرادي است که با کودکان داراي نيازهاي ويژه از تولد تا هشت سالگي و خانواده‏هاي آنها کار مي‏کنند. اهداف استراتژيک اين سايت عبارتند از: 1- تدارک محلي که اعضا بتوانند ملاقات کرده و نيازهاي خود را مرتفع سازند؛ و....

جامعه بین المللی ارتباط جایگزین:  www.isaac-online.org: جامعه بین المللی ارتباط جایگزین در سال 1983 آغاز به کارکرد و هزاران عضو در 5 کشور دارد. اين انجمن جهت بهبود زندگي هر کودک و بزرگسال با مشکلات گفتاري کار مي‏کند.

انجمن اوتيسم آمريکا: www.autism-society.org در سال 1965 تشکيل شده است و منبع اطلاعاتي مطمئن، قابل اعتماد و پيشرو در مورد اوتيسم مي‏باشد و مأموريت آن بهبود زندگي همة افرادي است که تحت تأثير اوتيسم قرار دارتد. وب سايت اين انجمن يکي از پربيننده‏ترين سايت‏های اوتيسم در جهان مي‏باشد.

انجمن سندروم ترنر:  www.turnersyndrome.ca: هدف اين انجمن بهبود کيفيت زندگي افراد و خانواده‏هاي با سندروم ترنر بوده و از طريق تدارک اطلاعات عمومي و تخصصی در مورد نیاز های افراد مبتلا به سندروم ترنر و خانواده‏هاي آنها به اين مهم دست مي‏يابد.

مرکز یادگیری استول: www.learningdisability.com: مرکز يادگيري استول در سال 1984 به عنوان يک مرکز آموزشي براي دانش‏ آموزان با اختلالات يادگيري تأسيس شد. هدف اين مرکز اين است که هر دانش‏آموز، بدون توجه به سن، تا جايي که ممکن است توانایی يادگيري مستقل داشته باشد.

انجمن اوتسم کانادا:  www.autismsocietycanada.ca: سازمان خيريه‏اي ملي و غيرانتفاعي است که در سال 1976 توسط گروهي از والدين ايجاد شده است. اين انجمن در کاهش تأثير اوتيسم بر روي افراد و خانواده‏هاي آنها تأثيرگذار مي‏باشد.

موسسه اختلالات یادگیری آمریکا:  www.ldanatl.org: موسسه اختلالات یادگیری آمریکا با عنوان کودکان داراي اختلالات يادگيري در سال 1964 پايه‏گذاري شده است. در حال حاضر اين انجمن بزرگترين سازمان غيرانتفاعي است که براي افراد داراي اختلالات يادگيري کار مي‏کند. مأموريت اين انجمن ایجاد موقعيت‏هايي موفقيت‏آميز براي افراد داراي اختلالات يادگيري و کاهش این اختلال در نسل‏هاي آينده است.

انجمن الکساندر گراهام بل: www.agbell.org:سازماني است غيرانتفاعي که به خانواده‏ هاکمک مي‏کند تا کمبود شنوايي در کودکان را درک کنند. اين سازمان از طريق حمايت، آموزش، تحقيق و کمک مالي کمک مي‏کند تا هر کودک و بزرگسال داراي کمبود شنوايي موقعيت و فرصت گوش فرا دادن و صبحت کردن در جامعه را داشته باشد.

اختلالت یادگیری برخط: www.ldonline.org: اختلالت یادگیری برخط وب سايتي پيشرو در دنيا در مورد اختلالات يادگيري است که ماهانه به بيش از 000/200 نفر والدين، معلمين و ديگر افراد متخصص خدمت مي‏کند. اين مرکز درصدد کمک به کودکان و بزرگسالان است تا به پتانسيل کامل خود برسند و اطلاعات کامل و جامعي در اختيار والدين و معلين اين کودکان در مورد اختلالات يادگيري قرار می دهد.

مرکز" کودک می تواند": www.fhs.mcmaster.ca:مرکزي آموزشی و پژوهشی  است که در سال 1989 پايه ‏گذاري و تأسيس شده است. غالب کارهای اين مرکز بر مسايلي تمرکز دارد که براي کودکان و نو جوانان با نيازهاي جسمي، رشدي و اجتماعي و خانواده‏هاي آنان مهم است.

اطلاعات بهداشتی: www.ddheal thinfo.org: هدف اولية اين سايت بهبود سلامت افراد داراي اختلالات رشدي در کاليفرنيا بوده و به پزشکان و ديگر افراد در مراقبت از افراد داراي اختلالات رشد کمک مي‏کند.

مرکز ناشنوایی:  www.deaf-center.org: مأموريت اين سايت کارکردن با افراد ناشنوا و با خانواده‏هاي آنها و جوامع است تا پتانسيل کامل آنها را در هر موقعيتي درک کنند.

انجمن ملی ناتوانی های یادگیری آمریکا: www.LDaamerica.org: این انجمن در سال 1963تأسيس  شد. امروز، اين انجمن بزرگترين سازمان غيرانتفاعي براي افراد داراي ناتوانايي‏ هاي يادگيري مي‏باشد. مأموريت انجمن ملی ناتوانی های یادگیری آمریکا خلق موقعيت‏هايي براي موفقيت تمامي افرادي که تحت تأثير ناتوانايي‏هاي يادگيري قرار دارند و نيز کاهش اين ناتوانايي در نسل‏هاي بعد است.

سندروم داون: www.ds-health.com: مأموريت اين سايت پيشبرد سلامت کودکان داراي سندروم داون و آگاه ساختن والدين آنها از اين وضعيت مي‏باشد. براي رسيدن به اين هدف اطلاعات به شکل مقالاتي توسط «دکتر لشين» و ديگر افراد آگاه دربارة‏سندروم داون و سايت‏هاي اينترنتي و کتاب در اختيار افراد قرار مي‏گيرد.

انجمن کودکان با نيازهاي ویزه: www.fcsn.org: مرکزي است براي والدين و ارگان‏هاي والدين که از جانب کودکان با نيازهاي خاص با يکديگر کار مي‏کنند. اين فدراسيون که در سال 1975 پايه‏گذاري شده سرويس‏هاي متنوعي به والدين، گروه‏هاي والدين و کساني که با کودکان با نيازهاي ويژه سروکار دارند ارائه می دهد.

سازمان کودکان استثنایی: www.ncpublicschools.org/ec: بزرگترين نقطة قوت مرکز آموزش کودکان استثنایی کيفيت کارکنان آن است. اين مرکز با حجم کوچک خود و نسبت عالي معلم به دانش‏آموز محيطي خانوادگي براي دانش‏آموز ايجاد مي‏کند.

ایستر سیلز:  www.easterseals.org: این سایت در سال 1922 آغاز به کار کرده است تا زندگي بهتري براي کودکان و جوانان داراي معلوليت‏هاي جسمي خلق کند. مأموريت اين مرکز کمک به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان داراي معلوليت‏هاي جسمي است تا به پتانسيل کامل فردي خود و آينده‏اي مستقل برسند.

انجمن اختلال نارسایی توجه: www.add.org: سازماني غيرانتفاعي و بين‏ المللي است که از سال 1989 فعاليت مي‏کند. مأموريت اين سازمان  تهية اطلاعات و منابع در مورد اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی برای افرادی است که با مبتلالیان به این اختلال کار مي‏کنند.

انجمن کودکان استثنایی:  www.cec.sped.org: از سال 1992 که انجمن کودکان استثنایی تشکیل شد ، کانادایی ها عضو فعال آن بوده اند. انجمن کودکان استثنایی براي کساني است که با دانش‏آموزان خاص سروکار دارند. اهداف سازمان عبارتند از: 1- بهبود شرايطي که در آن افراد متخصص با اشخاص استثنايي کار مي‏کنند 2- گسترش قانون‏گذاري در مورد کودکان استثنایی

مرکز ملی ترویج کودکان با ناتوانی: www.nichcy.org: تمرکز اصلي اين سايت بر کودکان و نوجوانان (از تولد تا 22 سالگي) بوده و  داراي اطلاعات زير مي‏باشد: معلوليت در کودکان و جوانان،  برنامه‏ ها و خدماتي براي نوزادان، کودکان و نوجوانان معلول و..

انجمن ملی سندروم داون: www.nads.org قديمي‏ترين سازمان در ايالات متحده است که به افراد داراي سندروم داون و خانواده‏هاي آنها سرويس مي‏دهد. اين سازمان در سال 1961 در شيکاکو توسط والدين افراد داراي سندروم داون تأسيس شده است. مأموريت اين سايت کسب اطمينان خاطر از اين است که همة افراد داراي سندروم داون شرایط رسيدن به پتانسيل خود در همة جنبه‏هاي زندگي اجتماعي را داشته باشند.

انجمن سندروم داون آتلانتا:  www.atlantadsaa.org: انجمن سندروم داون آتلانتا  در سال 1979 تأسيس شد تا حمايت و آموزش لازم براي خانواده‏ هاي داراي فرزندان مبتلا به سندروم داون را تأمين کند؛ اين انجمن زندگي افراد داراي سندروم داون و خانواده‏هاي آنان را از طريق حمايت، آموزش و ارائه دانش تقويت مي‏کند.

جامعه کودکان ناشنوای آمریکا:  www.deaf children.org: جامعه کودکان ناشنوای آمریکا در سال 1967 به عنوان يک شبکة متشکل از والدين در خدمت والدين تأسيس شد. اکنون جامعه کودکان ناشنوای آمریکا سازماني ملي مستقل و غيرانتفاعي مي‏باشد. مأموريت جامعة امريکايي کودکان ناشنوا حمايت و آموزش خانواده‏هاي کودکان ناشنوا و کم‏شنوا و سوق دادن به خدمات و برنامه‏هاي با کيفيت بالا است. 

انجمن ملي آموزش کودکان:  www.nagec.org: انجمن ملي آموزش کودکان که در سال 1926 تأسيس شده است، بزرگترين سازمان جهاني است که براي کودکان با نزديک به 000/100 عضو کار مي‏کند. اين سازمان جهت بهبود سلامت همة کودکان و با تمرکز خاص بر کيفيت خدمات آموزشي براي همة کودکان از تولد تا 8 سالگي فعاليت مي‏کند.

مهد کودکان استثنايي:  www.daycareforexceptionalchildren.org: اين مهد براي بچه‏هاي 6 هفته تا 21 ساله که از نظر جسمی، ذهني و رفتاري مشکل دارند مناسب است. مأموريت مهد کودکان استثنايي تأمين سرويس‏هاي مراقبت روزانه از کودکاني است که از نظر فيزيکي و ذهني مشکل دارند، تا بتوانند در محيط خانه و خانواده زندگي کنند. این مهد از سال 1974 در ناحية دس مواینز در خدمت کودکان استثنايي بوده است. 

صفر تا سه: www.zerotothree.org: مأموريت صفر تا سه حمايت سلامت و بهداشت نوزادان، کودکان نوپا و خانواده‏هاي آنان است. اين سازمان، انجمني ملي و غيرانتفاعي است که مأموريت خود را از طريق آگاه‏سازي، آموزش و حمايت از بزرگسالاني که در زندگي نوزادان و کودکان نوپا سهيم هستند، انجام مي‏دهد.

اختلالات یادگیری:  www.ldam.org: اين سايت متعلق به سازماني غيرانتفاعي و داوطلبانه است که شامل افراد داراي اختلالات يادگيري، خانواده‏هاي آنها و متخصصان مي‏شود. اين مرکز از سال 1965 آغاز به کار کرده است. هدف اين مرکز شناسايي و حمايت از نيروهاي ناشناخته و توانايي‏هاي افراد داراي اختلالات يادگيري است.

موسسه رشد کودک:  www.fpg.unc.edu: موسسه رشد کودک در سال 1966 توسط گروه کوچکي از دانشمندان بنيان گذاشته شد.بنیانگذاران این سایت معتقدند که همه کودکان توانایی بالقوه موفقیت را دارند.

شبکه آموزش سندروم آسپرگر: www.aspennj.org: سازماني داوطلبانه، ملي و غيرانتفاعي است که مقرّ آن در «نيوجرسي» مي‏باشد. اين سازمان به خانواده‏ها و افرادي که زندگي آنها تحت تأثير اختلالات اوتيسم ، آسپرگر و  معلوليت‏هاي يادگيري قرار دارد سرويس‏ ارايه مي‏دهد.

سندروم داون:  www.unomas21.com: هدف اين سايت کمک به خانواده‏هاي داراي فرزندان با سندروم داون است .این خانواده هاتجربيات خود را به يکديگر منتقل کرده و از توصيه‏ها و کمک‏هاي يکديگر بهره بگيرند.

مرکز پژوهش در حیطه نقايص تولد کودکان: www.birthdefects.org: سازماني غيرانتفاعي است که در مورد نقايص تولد و خدمات حمايتي از کودکان اطلاعاتی را در اختيار والدين قرار مي‏دهد.

www.parenttoparentnys.org: اين سايت متعلق به سازماني غيرانتفاعي است که مأموريت آن حمايت و ارتباط دادن خانواده‏هاي داراي اعضاي با نيازهاي ويژه مي‏باشد.

مرکز اوتيسم ژنوا: www.autism.net: يکي از شرکت‏هاي خدمات دهنده در زمينة اوتيسم در کانادا است. اين شرکت در سال 1974 تأسيس شده است و هر سال 18000 نفر از خدمات آن بهره‏مندي مي‏شوند.

سازمان آموزش و پرورش کنتاکی: www.education.ky.gov: در سال 1980 تشکيل شد. مأموريت آن افزایش پيشرفت دانش‏آموزان و آماده‏سازي آنها براي مسابقات جهاني است.

کمک والدین به والدین: www.php.com: مأموريت آن کمک به کودکان و بزرگسالان با نيازهاي ويژه است تا حمايت و خدماتي را که نياز دارند دريافت کرده و  به پتانسيل کامل خود از طريق اطلاعات و آموزش برسند.

تکنولوژی آموزشی ویژه:www.setbc.org: تقويت موقعيت‏هاي موفقيت‏آميز براي دانش‏آموزان از طريق استفاده از تکنولوژي‏هاي صحيح آموزشي و ارتباطي.