1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

منو - کلینیک

 

سلامتی خوب نتیجه ارتباط مناسب بین هر یک ازقسمت های بدن و ذهن،همچنین هر سلول با سلول دیگر است. یوگا شامل آموزه هایی است که جسم، ذهن و احساسات را به سوی سلامتی سوق می دهد.

سلامتی تنها به نبود بیماری نیست، برای داشتن سلامتی خوب باید مفاصل، بافت ها، ماهیچه ها، سلول ها، اعصاب، غدد و هر یک از دستگاه های بدن در حالت تعادل و هماهنگی کامل باشند.

سلامتی ، تعادل کامل تن و روان است

سلامتی مانند آب جاری یک رودخانه است. همیشه پاک و تازه با جریانی پایدار و دایمی در حال گذر است. انسان ها ترکیبی از قوه ادراک، عمل، ذهن، هوش ، آگاهی درونی و وجدان هستند تمرینات یوگا هر یک از این ابعاد را تحت تاثیر قرار می دهد. آساناهای یوگا انرژی حیاتی را در سطح وسیعی از بدن پخش کرده و باعث آرامش ذهن می شود. کسی که یوگا می کند هیچگاه خود را در زندگی قربانی نمی بیند بلکه مانند یک ناظر هوشیار تمام موقعیت های زندگی و شرایط محیط و رویدادها را تحت کنترل خود در می آورد. آساناها دستگاه تنفس، گردش خون، سیستم عصبی، هورمون ها، جهاز هاضمه و تولید مثل را به نحو احسن متعادل می کنند.

پس تعادل در جسم باعث آرامش ذهن و بالا رفتن سطح خردمندی می گردد.

هماهنگی جسم و ذهن

آسانا ها نیازهای هر کس را مطابق با شرایط جسمی و روحیات فردی برآورده می کنند. آن ها شامل حرکات کششی، خمشی و پیچشی هستند؛که انرژی را همراه با جریان خون به هر عضو که تحث تاثیر حرکت قرار می گیرد هدایت می کند. با مشاهده هر عضو و مورد توجه قرار دادن آن خون تازه به آن قسمت جریان پیدا کرده و در نتیجه باعث بهبود کارکرد آن عضو می شود.که جایگاهی برای ذهن تیره و راکد و تنبل است. با تمرینات یوگا رخوت و سستی از جسم دور شده و ذهن به یک سطح فعال وارد می شود و در نهایت هم ذهن و هم جسم به روشنی خواهند رسید تمرینات یوگا باعث تحریک و تغییر گرایشات احساسی به اعتماد و تعادل ذهنی می شود.

"آسانا" به زبان سانسکریت گاهی به معنی حالت (Pose) و گاهی به معنی وضعیت (Posture) ترجمه می شود، در حالی که هیچ یک از این معانی هدف اصلی ما از آسانا که همانا کسب قدرت و درخشش نورآگاهی است را نمی رساند. بهترین حالت یک آسانا زمانی است که بدن با هوشیاری و آگاهی تمام در بهترین و درست ترین وضعیت قرار گیرد. بدین منظور ابتدا باید ساختار آسانا را در نظر مجسم کرده سپس هر عضو را به ترتیب و با توجه به اصول پایه هر حرکت در وضعیت مناسب قرار داد، در این خصوص باید توجه داشت که به هیچ بخشی از ماهیچه ها، استخوان ها و مفاصل نباید فشار بیش از حد وارد شود و بطورکلی زمانی که کشش خوشیند تمام شده و درد ناخوشایند شروع شود مرحله توقف تمرین است.

اهمیت انجام تمرینات یوگا

انجام تمرینات عملی یوگا یک تاثیر کلی و فشرده روی تمام اندام های بدن دارند، آساناها نه تنها ماهیچه ها، بافتها، رباط ها، مفاصل و اعصاب را تقویت می کنند بلکه متابولیسم بدن، جریان لنفاوی و ترشحات هورمونی را تنظیم کرده و یک بالانس شیمیایی در بدن وجود می آورند. با تقویت و تنظیم سیستم های داخلی جسم و ذهن از ضعف و سستی در برابر فشارهای روزانه زندگی دور شده و سلامتی کامل در بدن برقرار و ذهن آرام می شود.

مهمترین نکته یک آسانا زمانی است که بتوانید در آن مکث کنید. در این حالت است که فایده آسانا را به طور کامل تجربه خواهید کرد از حکیم پتنجلی در یوگا سوترا 47.11 نقل است که : آسانا زمانی به مرحله کمال می رسد که سعی و تلاش، به تلاش بی کوشش تبدیل شود، در این حالت بودن معنی خواهد داشت.

 

بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم هست                       از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

 

امیر عظیم صحت مند               

کلینیک تخصصی مغز و اعصاب و روان بهمن